درباره گروه بازرگانی گزدرازی

گروه بازرگانی گزدرازی

گروه بازرگانی گزدرازی

گروه بازرگانی گزدرازی

کلمات کلیدیمعامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس گروه بازرگانی گزدرازی

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-بوشهر-بوشهر-منطقه 1-بوشهر- روبرروی گمرک - انتهای کوچه بانک صادرات - ساختمان سوکان طبقه 3 - واحد 5- کدپستي 7513885378

تلفن : 077-33330332

وب سایت : www.gezderazigroup.com


زمینه فعالیت گروه بازرگانی گزدرازی